Nga phá hủy nhà máy sản xuất thuốc nổ và trạm radar của Ukraine-Thay Đổi Thông Tin Tại 789club