Khởi công xây dựng trường liên cấp Sunshine School tại khu Tây Hồ Tây789BET-